Giới thiệu
Tuyển sinh
Đào tạo
Sinh viên
Thông tin việc làm
Thư viện
  Thông báo
   Tin tức & Sự kiện
   Thông báo
   Thông báo tuyển sinh 2023

   • Khu Khúc Toại - Phường Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 
         ĐT: 0902 141 988 - Thầy Chiến.

   UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% học phí 2022 - 2023

   Chuyên ngành đào tạo:
   - Dược hệ Trung cấp
   - Điều dưỡng hệ Trung cấp

   Thông báo tuyển sinh 2022

   • Khu Khúc Toại - Phường Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 
   • Số 213 Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
    ...

   TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
   Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
   Điện thoại : 02223600469
   Email: [email protected]
   Website: yduocthanglong.vn

   Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023