Thông báo
THÔNG BÁO nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương năm 2024

Thông báo tuyển sinh 2023

  • Khu Khúc Toại - Phường Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 
      ĐT: 0902 141 988 - Thầy Chiến.

UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% học phí 2022 - 2023

Chuyên ngành đào tạo:
- Dược hệ Trung cấp
- Điều dưỡng hệ Trung cấp

Thông báo tuyển sinh 2022

  • Khu Khúc Toại - Phường Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 
  • Số 213 Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
 ...

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 02223600469
Email: [email protected]
Website: yduocthanglong.vn

Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023