Thông tin việc làm
Tuyển dụng tháng 1 - 2024

Tuyển dụng tháng 1 - 2024

THU CÚC CLINICS 06- 115 NGUYỄN GIA THIỀU

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 02223600469
Email: [email protected]
Website: yduocthanglong.vn

Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023