Tuyển sinh
Cao đẳng Điều dưỡng

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

Cao đẳng Dược

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

Dược sỹ

Mô tả ngắn Dược sỹ

LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 02223600469
Email: [email protected]
Website: yduocthanglong.vn

Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023