Trang chủ   »  Tuyển sinh  »  Chuyển đổi Y sỹ YHCT
Chuyển đổi Y sỹ YHCT
Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
TT   Nội dung Số đơn vị học trình Số tiết (Số giờ) Số tuần
1   Các học phần cơ sở và chuyên ngành   330 tiết 12
2   Thực tập lâm sàng và tốt nghiệp   360 giờ  
    Cộng      
 
        8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
TT Tên học phần Số đơn vị học trình Số Tiết
Tổng số Lý thuyết Thực hành Tổng số Lý thuyết Thực hành/ kiểm tra
1 Y lý y học cổ truyền 2 2   30 30  
2 Ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) 2 2   30 30  
3 Châm cứu 2 1 1 30 15 15
4 Đông dược thừa kế 2 2   45 30 15
5 Bào chế đông dược 1 1   30 15 15
6 Bài thuốc cổ phương 1 1   15 15  
7 Xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh 2 1 1 45 15 30
8 Bệnh học Nội y học cổ truyền 3 3   45   45  
9 Bệnh học Ngoại y học cổ truyền 2 2   30 30  
10 Bệnh học sản phụ khoa y học cổ truyền 1 1   15 15  
11 Bệnh học Nhi y học cổ truyền 1 1   15 15  
  Tổng số 19 17 2 330 255 75
    Số đơn vị học trình Số tuần
12 Thực tập: ( lâm sàng và thực tập tốt nghiệp): 7   7      
 
Thực tập lâm sàng Bệnh học y học cổ truyền:
- Nội
- Ngoại
 - Sản
 - Nhi
 - Châm cứu – Xoa bóp – Bấm huyệt
1
1
1
1
1
2
    1
1
1
1
1
2
  1
1
1
1
1
2
  Tổng cộng (đvht)
 
26 17 9 7   7
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 02223600469
Email: [email protected]
Website: yduocthanglong.vn

Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023