Y sỹ Y học cổ truyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP Y SỸ YHCT

Tên ngành: Y sỹ Y học cổ truyền
Mã ngành: 5720201
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo người Y sỹ Y học cổ truyền có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo phương pháp y học cổ truyền theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; không ngừng học tập nâng cao trình độ.
1.2 Mục tiêu cụ thể
a) Về Kiến thức
+ Có kiến thức về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
+ Hiểu biết về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
+ Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường theo phương pháp Y học cổ truyền
+ Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
b) Về Kỹ năng
– Khám và chữa các bệnh và chứng bệnh thông thường bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
– Phát hiện và xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu.
– Thừa kế các phương pháp, kinh nghiệm, bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong nhân dân địa phương.
– Chế biến và bào chế một số dạng thuốc y hoc cổ truyền.
– Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa/phòng, đơn vị.
– Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.
c) Về Thái độ
– Tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
– Khiêm tốn học tập, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
– Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Người có bằng tốt nghiệp Y sỹ y học cổ truyền có thể được tuyển dụng vào làm việc tại Trạm y tế xã/ phường, bệnh viện y học cổ truyền, khoa Y học cổ truyền của bệnh viện, các cơ sở Y tế công lập và Y tế tư nhân.
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC
1.Số lượng mô đun, môn học: 67
2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2527 giờ
3.Khối lượng các môn học chung/đại cương: 382giờ
4.Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1992 giờ
5.Khối lượng lý thuyết: 695 giờ
6. Thực hành, thực tập :1740 giờ, Thời gian thi, kiểm tra 92 giờ
5. Thời gian của khoá học :2,0 năm

Trả lời