Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Ngành đào tạo: Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu
2. Mã ngành :
3. Trình độ đào tạo: Sơ cấp
4. Thời gian đào tạo: 03 tháng
6. Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có đủ sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề. Tốt nghiệp THCS trở lên.
5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
6. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ sơ cấp ngành Xoa bóp bấm huyệt và Vật lý trị liệu nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể
– Kiến thức:
Biết được một số khái niệm cơ bản về Âm – Dương, Ngũ hành, Hệ Kinh lạc, Huyệt đạo.
Biết được định nghĩa, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của phương pháp xoa bóp bấm huyệt.
Biết được cách làm, vị trí làm, tác dụng của các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản.
Ứng dụng được các động tác xoa bóp bấm huyệt trên các vùng khác nhau của cơ thể con người.
Ứng dụng được các bài tập khí công dưỡng sinh trong phòng bệnh và chữa bệnh.
– Kỹ năng:
Thực hành thành thạo các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản.
Thực hành thành thạo bấm huyệt lên một số huyệt thường dùng.
Thực hành thành thạo các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt trên các vùng khác nhau của cơ thể con người.
Thực hành thành thạo các bài tập dưỡng sinh, khí công.
– Thái độ:
Ý thức được tầm quan trọng của phương pháp xoa bóp bấm huyệt, rèn luyện khí công dưỡng sinh với sức khỏe và tham gia điều trị bệnh trong cộng đồng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh, chính xác khi thực hiện các kỹ năng chăm sóc.
Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm cao.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề;
– Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc;
– Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.
1.4. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động với các nhiệm vụ:
– Là kỹ thuật viên cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, viện dưỡng lão, các cơ sở y tế.
– Ngoài ra còn tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe gia đình.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HÀNH
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học
– Tổng số mô đun: 03
– Thời gian khóa học: 03 tháng
– Thời gian thực học: 345 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 70 giờ
+ Thời gian học thực hành: 255 giờ
+ Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ

Trả lời