Trung tâm Tiêm chủng Bắc Ninh

Trung tâm Tiêm chủng Bắc Ninh cần tuyển dụng:
– 02 Kỹ thật viên đã tốt nghiệp Y sỹ Trung cấp
– Lương khởi điểm: 7 triệu đồng / tháng. Được hưởng chế độ bảo hiểm
của nhà nước đầy đủ và các quyền lợi khác của Trung tâm.
– Địa chỉ làm việc:
Cơ sở 1 số 550 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.
Cơ sở 2: Số 76 Bình Than, Thị Trấn Gia Bình, Bắc Ninh.
– Liên hệ Mr. Đức – 0912183971

Trả lời