THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ

            Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
       Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 2781/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động thương binh và xã hội Tỉnh Lào Cai cấp chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp cho Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long.
       Căn cứ các quy định về tuyển sinh, Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh, đào tạo nghề miễn phí cụ thể như sau:

1.Ngành đào tạo:  Trung cấp Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp.

2.Thời gian đào tạo: 02 năm.

3.Đối tượng tuyển sinh: Là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

4.Chế độ ưu đãi: Học phí do nhà nước cấp bù trực tiếp cho người học theo nghị định 81CP
Mức học phí: 1.200.000 đ/ học sinh/ tháng x 20 tháng / khoá học.

Lệ phí: Tuyển sinh 30.000/Hồ sơ.

5.Hồ sơ đăng ký gồm:

  • Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu của trường (tải mẫu phiếu tại Website: yduocthanglong.vn)
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương/Hồ sơ học sinh, sinh viên.
  • Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (hoặc giấy chứng nhận); bản sao Giấy khai sinh, bản sao CCCD, 04 ảnh 3 x 4.
  1. Địa điểm nhận hồ sơ:Khu  

– Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bát Xát – Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai.

– Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long –  Khu Khúc Toại – Phường Khúc Xuyên –  TP. Bắc Ninh -Tỉnh Bắc Ninh.
ĐT: 090 214 1988 – Thầy Chiến; 0962072816 – Thầy Phương.

Nơi nhận:
– Đơn vị, cá nhân có nhu cầu;
– BGH (để chỉ đạo);
– Lưu VT-TS.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Thị Thuý Hà

Trả lời