THÔNG BÁO nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương năm 2024

Kính gửi: Toàn thể CB, NV, giáo viên và học sinh nhà trường
Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-YDTL ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu
trưởng trường Trung cấp Y Dược Thăng Long về việc ban hành Quy chế Tổ chức và
hoạt động của trường Trung cấp Y Dược Thăng Long;
Căn cứ vào đề xuất của Phòng Tổ chức hành chính.
Trường Trung cấp Y Dược thăng Long thông báo đến toàn thể CB, NV,
giáo viên và học sinh, kế hoạch nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương năm 2024;
Cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ lễ:
– Giỗ Tổ Hùng Vương: Được nghỉ 01 ngày thứ Năm (18/04/2024)
– Nghỉ lễ 30/4, 1/5: Được nghỉ 03 ngày bắt đầu từ thứ Hai (29/04/2024) đến hết
thứ Tư (01/05/2024).
* Chú ý: Ngày thứ Hai (29/04/2024) không hưởng lương và làm bù sau.
2. Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu trước
ngày nghỉ Lễ mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình, các phòng
học, phòng thực hành…. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, phòng chống cháy nổ. Khóa,
niêm phong các cửa ra vào, đóng các cửa sổ.
Số điện thoại liên hệ trong kỳ nghỉ: Thầy Dũng – 0913 314 379; Thầy Chiến – 0902 141 988.
Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./

Trả lời