Thiết kế và Tạo mẫu tóc Sơ cấp

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
Tên nghề: Thiết kế tạo mẫu tóc
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề chăm sóc tóc
Số lượng môn học ; mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Hiểu được các loại tóc;
+ Nêu được cấu trúc, cấu tạo; thành phần hóa học của sản phẩm;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chăm sóc tóc;
+ Nắm được trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho chăm sóc tóc;
+ Hiểu được kiến thức cơ bản về tác phong và điều hành salon tóc;
+ Nắm được kiến thức gội, mat xa đầu;
+ Mô tả được phương pháp chia tóc và nhấp kéo;
+ Hiểu được các phương pháp uốn các kiểu tóc; duỗi tóc ; nhuộm tóc;
+ Nắm được phương pháp nhấp kéo ;
+ Trình bày được các quy trình cắt các kiểu tóc và có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;
– Kỹ năng:
+ Lựa chọn được các trang thiết bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu chăm sóc tóc;
+ Thao tác thực hiện gội đầu rửa mặt thành thạo;
+ Thực hiện các thao tác chia tóc thành thạo và chuẩn mực;
+ Thực hiện thành thạo quy trình uốn tóc các kiểu;
+ Thao tác vào thuốc, pha thuốc thành thạo;
+ Thực hiện thành thạo quy trình nhuộm, duỗi tóc các kiểu;
+ Thao tác nhấp kéo và lược thành thạo;
+ Quy trình thực hiện các kiểu cắt tóc thành thạo ;
+ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;
– Thái độ:
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;
+ Rèn luyện kỹ năng đứng chăm sóc tóc đảm bảo chất lượng và hiệu quả;
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề
chăm sóc tóc;
+ Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực;
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Chăm sóc tóc, nguời học trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:
– Kỹ thuật viên (chuyên viên) chăm sóc tóc cho các salon cắt uốn tóc;
– Thành lập Trung tâm dạy nghề chăm sóc tóc thẩm mỹ;
– Làm chủ Beautysalon cắt uốn tóc;

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 5 tháng
– Thời gian học tập: 27 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 660 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 660giờ
– Thời gian học lý thuyết: 132 giờ; Thời gian học thực hành: 537giờ.

Trả lời