Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp
Mã nghề: 5810402
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT ( hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo nghề Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, sinh viên hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công trong công việc, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Trình bày được ý nghĩa và lịch sử phát triển của làm đẹp, tổng quan sự phát triển các phong cách làm đẹp trên thế giới.
+ Trình bày được vai trò của làm đẹp với sự phát triển của xã hội, vai trò và đạo đức của người chuyên viên trong thiết kế tạo mẫu tóc.
+ Nêu được những kiến thức chung nhất về tổng quan trong làm đẹp, sức khoẻ trong làm đẹp.
+ Nêu được những kiến thức về ứng dụng mỹ phẩm trong làm đẹp, đảm bảo an toàn trong làm đẹp.
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc các công cụ, máy móc ứng dụng trong làm đẹp.
+ Trình bày được kiến thức về chăm sóc da, về trang điểm để tôn vinh vẻ đẹp.
+ Trình bày đượckiến thức chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý về da.
+ Giải thích được cấu tạo và chức năng cơ thể, thư giãn chuyên sâu trong chăm sóc cơ thể.
+ Trình bày đượckiến thức về chăm sóc móng, phối hợp thẩm mỹ móng.
+ Nêu được nghệ thuật nhiếp ảnh trong làm đẹp.
+ Giải thích được ý nghĩa của y tế cộng đồng, khử trùng môi trường và sức khoẻ môi trường, bảo tồn môi trường.
+ Có đủ kiến thức làm nền tảng cho việc nắm bắt được cách thức quản lý trang thiết bị thiết kế các kiểu tóc trong kinh doanh làm đẹp, vận dụng để kinh doanh đạt kiệu quả cao.
+ Có khả năng tổ chức, quản và xây dựng cơ sở dầu tư kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, marketing trong phát triển cơ sở làm đẹp.
+ Có trách nhiệm, thái độ ứng sử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
– Kỹ năng:
+ Phân biệt được các cơ quan và chức năng trong cơ thể.
+ Phân tích được cách phối hợp trong làm đẹp.
+Chăm sóc được da mặt theo đúng tiêu chuẩn.
+ Phân tích được các kiểu mặt trong trang điểm.
+Trang điểm, sấy tạo được các kiểu tóc theo đúng tiêu chuẩn.
+Phân tích được cấu tạo của móng, chăm sóc móng và trang trí móng.
+Phân tích được da và cấu tạo của da.
+Phân tích được các vai trò của kinh lạc và các huyệt đạo.
+Chăm sóc được sức khỏe bằng phương pháp massage, bấm huyệt.
+ Thiết kế và tạo dựng được cơ sở kinh doanh về làm đẹp.
+ Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp làm dịch vụ, quản lý cơ sở kinh doanh hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
– Chính trị, đạo đức:
+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;
+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát
triển kinh tế – xã hội;
+ Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, của giai cấp công nhân và đạo đức và nhân cách của người công nhân;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân: Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Sống lành mạnh giản dị phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
– Thể chất và quốc phòng:
+ Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau về không gian và thời gian;
+ Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia trong hoạt động, sinh hoạt cộng đồng. Có sức khoẻ và ý thức bảo vệ Tổ quốc;
+ Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác giữ gìn bí mật cơ quan, bí mật quốc gia. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học
– Làm việc được ở các Trường dạy nghề Chăm sóc sắc đẹp, trung tâm dạy nghề CSSĐ,
– Làm việc trong các trung tâm Chăm sóc sắc đẹp, beauty, salon.
– Làm việc trong các công ty mỹ phẩm, công ty dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp
– Tự làm chủ salon hoặc beauty.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
– Số lượng môn học, mô đun: 26
– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2010 giờ (75 tín chỉ)
– Khối lượng các môn học chung /đại cương: 270 giờ (13 tín chỉ)
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1740 giờ (62 tín chỉ)
– Khối lượng lý thuyết: 480 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1530 giờ.

Trả lời