Hộ sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HỘ SINH

Tên ngành: Hộ sinh
Mã ngành: 5720502
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung cấp về sức khoẻ sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề ngiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; đủ sức khoẻ; không ngừng học tập nâng cao trình độ.
1.2 Mục tiêu cụ thể
a) Về Kiến thức
– Có kiến thức về cấu trúc và chức năng cơ thể con người, đặc biệt là về hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thường và bệnh lý, những thay đổi về giải phẫu sinh lý của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và trẻ em dưới 5 tuổi.
– Có kiến thức về khoa học xã hội để chăm sóc bà mẹ và trẻ em phù hợp về văn hoá, xã hội và tâm sinh lý.
b) Về Kỹ năng
– Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hợp tác với các nhân viên y tế khác, với bà mẹ, trẻ em và gia đình của họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
– Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em.
– Áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đảm bảo sự chăm sóc bà mẹ và trẻ em an toàn, hiệu quả.
c) Về Thái độ
– Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc bà mẹ, trẻ em nói riêng.
– Có tinh thần tôn trọng, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp, bà mẹ, trẻ em và gia đình họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
– Trung thực, khách quan, luôn cố gắng học tập vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Người có bằng tốt nghiệp Hộ sinh trình độ trung cấp có thể làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện tới y tế tuyến cơ sở.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 87 Đơn vị Học trình chưa kể phần nội dung về Giáo dục Quốc phòng An ninh (75 tiết)

T Khối lượng học tập Số đơn vị HT Số giờ
Tổng Lý thuyết Thực hành/thực tập Tổng Lý thuyết Thực hành/thực tập Tự học
 1 Kiến thức Giáo dục đại cương (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 13 9 4 585 135 120 330
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó: 69 35 34 3105 525 1365 1215
      + Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
24 17 7 1080 255 210 615
45 18 27 2025 270 1155 600
3 Các học phần tốt nghiệp
+ Thực tế tốt nghiệp
05
05
0
0
5
5
225
225
0
0
225
225
0
0
Tổng cộng 87 44 43 3915 660 1710 1543

* Chưa kể GDQP An ninh.

Trả lời