Chăm sóc da sơ cấp

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: Chăm sóc da
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, phù hợp với nghề chăm sóc da
Số lượng mô đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
Nhận thức được vai trò đạo đức của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;
Hiểu được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;
Hiểu được kiến thức chăm sóc da cơ bản;
Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm đẹp cho khách hàng;
Hiểu được mục đích của việc chăm sóc da;
Hiểu được kiến thức lý thuyết phân loại da;
Mô tả được quá trình chăm sóc da;
Nhận dạng được những loại mặt nạ chăm sóc da;
Phân tích được loại da, tình trạng da

– Kỹ năng:
Lựa chọn được các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với từng loại da,
Thực hiện thành thạo các thao tác làm sạch da;
Thực hiện thành thạo các thao tác Massage chăm sóc da;chăm sóc toàn thân;
Chăm sóc da bị tổn thương;
Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;
– Thái độ:
Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;
Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả;
Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề chăm sóc da thẩm mỹ;
Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nổ lực;
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Chăm sóc da thẩm mỹ, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:
Chuyên viên Chăm sóc da cho các Trung tâm chăm sóc sắc đẹp;
Thành lập Trung tâm dạy nghề Chăm sóc da thẩm mỹ;
Làm chủ Beautysalon làm đẹp;
Lãnh đạo điều hành Trung tâm Chăm sóc sắc đẹp; các Thẩm mỹ viện;
Ngoài ra, khi được bổ sung các kiến thức cơ bản về sư phạm, học viên có khả năng trở thành các giáo viên dạy nghề Chăm sóc da thẩm mỹ hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 04 tháng
– Thời gian học tập: 16 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 520 giờ
– Trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 20 giờ
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 520 giờ
Thời gian học lý thuyết: 104 giờ; Thời gian học thực hành: 416 giờ.

Trả lời