THÔNG ĐIỆP 5K

XIN HÃY CHUNG TAY!
Covid lại bủa ra
Mà Vaccine chưa có
Ai ở đâu… ở đó!
Kẻo rồi rất gian nan.
Đừng chỉ biết thở than
Ham vui quên mục đích
Trách nhiệm cùng chống dịch
Chung tay với cộng đồng.
Hãy chia sẻ cảm thông
Với nỗi lo Tổ quốc
Nghe Chính phủ, Nhà nước
Giãn cách và khẩu trang.
Tương lai sẽ vững vàng
Nếu dưới trên thống nhất
Triệt để và nắm bắt
Đường lối Đảng vạch ra